ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A raktarkoncert.hu weboldal („Weboldal”) üzemeltetésével összefüggésben kezelt felhasználói személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikkében foglat kötelezettségünknek eleget téve adunk tájékoztatást arról, hogy a Weblap üzemeltetése során a Weblap látogatóinak („Felhasználók” vagy „Érintettek”) személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

(1) A Weboldal üzemeltetője és a Weboldalhoz kapcsolódó felhasználói személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

Neve: „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 447/8
Elektronikus elérhetőség: http://mindigtv.hu/mindigtvextra
Telefon: 1211 (07-21 óráig)
Fax: +36 1 464 2245
Honlap: http://mindigtv.hu/mindigtvextra

Az adatvédelmi tisztviselő adatai
Neve: Dr. Papp Ágnes
Postacíme: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Telefon: +36 1 464 2091
E-mail: dpo@ahrt.hu

(2) A Weboldal üzemeltetése során kezelt személyes adatok - Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Weboldal egyes részei a Felhasználók azonosítása érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A Weboldal látogatása és egyes funkcióinak használata során az Adatkezelő hozzájárulást kér ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő, mint üzemeltető hozzáférhessen.
A cookie-k álal gyűjtött adatok típusai;

  • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
  • Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére);
  • az IP cím, amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;

Mik azok a sütik és hogyan kezeli őket az Adatkezelő? A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait,
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Online mérés
Mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb.
Az Adatkezelő a Weboldalon a Google Inc. által nyújtott Google Analytics szolgáltatást veszi igénybe. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. saját szerverein tárolja. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A szolgáltató által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására azonban nincs lehetőség. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a Felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

(3) Az Adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelésre jogalapot a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatást követő nyilatkozata ad, amely tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő, mint üzemeltető Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

(4) Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Az Adatkezelő a Weboldal webhostingjának biztosítására adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe. Ezen adatfeldolgozói szolgáltatások teljesítése magában foglalja a hozzáférést a Felhasználók egyéb, a honlapon rögzített adataihoz, beleértve az ezen adatokból az adott felhasználóra vonatkozó származékos információkat is (IP cím, böngészési előzmények, a Weboldalon végzett aktivitások stb.). Az adatfeldolgozó adatai:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-041364, Adószám: 10356113-4-41, székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23, 4. emelet, levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 97, központi telefonszám: +36 1 488 8700, központi e-mail cím: info@mtu.gov.hu, képviseli: dr. Guller Zoltán, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Papp Levente, privacy@mtu.gov.hu).

Az Adatkezelő jogosult és köteles továbbá minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

(5) Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól:

Minden Felhasználó, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Tekintettel arra, hogy a Felhasználók személyes adatai kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulás, így a Felhasználó a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

(6) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthatnak be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: www.naih.hu

Budapest, 2020. augusztus 31.

Ez a honlap sütiket használ.

A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához. További információt itt talál.

elfogadom